Explore
Beta
Beta
Explore
Hit single
Song
Yesterday Listener Return
Promoter Average Return
Bố Vợ Chất Chơi (Đại Mèo Remix Version 2)
Huỳnh Văn
Yesterday Listener Return
1.5241
Annualized return 5563.2964%
Promoter Average Return
51.0751
1.5241
Annualized return 5563.2964%
51.0751
30s Trial
10Buy
I Love the Rain
NomTune
Yesterday Listener Return
3.5064
Annualized return 12798.7079%
Promoter Average Return
26.2722
3.5064
Annualized return 12798.7079%
26.2722
30s Trial
10Buy
Mặt Trăng
Bùi Lan Hương
Yesterday Listener Return
32.1443
Annualized return 117327.0474%
Promoter Average Return
5.32
32.1443
Annualized return 117327.0474%
5.32
30s Trial
10Buy
Chiếc Lá Khô
Phạm Trưởng
Yesterday Listener Return
19.5937
Annualized return 71517.1874%
Promoter Average Return
6.1965
19.5937
Annualized return 71517.1874%
6.1965
30s Trial
10Buy
Con Gái Rượu
B Ray
Yesterday Listener Return
4.6846
Annualized return 17098.8658%
Promoter Average Return
4.1184
4.6846
Annualized return 17098.8658%
4.1184
30s Trial
10Buy
Tâm Sự Ngày Xuân
Tuấn Vũ
Yesterday Listener Return
209
Annualized return 762850%
Promoter Average Return
0
209
Annualized return 762850%
0
30s Trial
10Buy
Khuya nay anh đi rồi
Tâm Đoan
Yesterday Listener Return
3.2988
Annualized return 12040.8142%
Promoter Average Return
4.0226
3.2988
Annualized return 12040.8142%
4.0226
30s Trial
10Buy
Hãy Gọi Cho Anh Lúc Buồn
Lâm Chấn Khang
Yesterday Listener Return
10.8854
Annualized return 39731.7708%
Promoter Average Return
6.65
10.8854
Annualized return 39731.7708%
6.65
30s Trial
10Buy
Thị Mầu
Hòa Minzy
Yesterday Listener Return
0.8742
Annualized return 3190.9967%
Promoter Average Return
5.3734
0.8742
Annualized return 3190.9967%
5.3734
30s Trial
10Buy
Mẹ Yêu
Phạm Anh Duy
Yesterday Listener Return
2.1322
Annualized return 7782.8228%
Promoter Average Return
3.4786
2.1322
Annualized return 7782.8228%
3.4786
30s Trial
10Buy