Top Earning
Beta
Beta
01
30% of new listeners' will be put into the song's reward pool.
02
Listeners can share the rewards evenly every day.
03
If you listen to a song now, you can be rewarded daily from tomorrow forward.
Trời Cho (Siêu Trộm OST)Suboi
New Listeners+13
Yesterday Listener Return
41.1666
APR 150258%
Tâm Sự Ngày XuânTuấn Vũ
New Listeners+44
Yesterday Listener Return
209
APR 762850%
LK Tôi Là Tôi 1, 2 (Remix)Quách Thành Danh
New Listeners+11
Yesterday Listener Return
39.3656
APR 143685%
4
Từ Ngày Em ĐiLâm Chấn Huy
38
138700%APR
Yesterday Listener Return
+4New Listeners
5
Nhà Bao ViệcRTee
37.1687
135666%APR
Yesterday Listener Return
+8New Listeners
6
Lời Cuối Anh ViếtChi Dân
33.25
121363%APR
Yesterday Listener Return
+7New Listeners
7
Người Tình Đa NghiLương Gia Huy
33.25
121363%APR
Yesterday Listener Return
+7New Listeners
8
Bước Qua Đời NhauNam Dương
32.4187
118328%APR
Yesterday Listener Return
+7New Listeners
9
Mặt TrăngBùi Lan Hương
32.1443
117327%APR
Yesterday Listener Return
+106New Listeners
10
Anh Sai RồiCao Thái Sơn
31.6666
115583%APR
Yesterday Listener Return
+10New Listeners